Hvem er vi ?

Arne Bech Sørensen

Jeg var ferdigutdannet sosionom i 2008. Etter dette har jeg arbeidet noen år i kirken med opplæring av konfirmanter og kurs for ungdom. Jeg har også erfaring fra barnevernsinstitusjoner samt flere år som miljøterapeut ved ungdomstrinnet. I dag er jeg ansatt innen rus og psykiatri i Bergen kommune.

Av båterfaring kan nevnes noe erfaring fra redningsselskapet som matros (frivillig). Jeg har også flere års erfaring fra Hordaland Røde kors sin SAR (Search and Rescue) fartøy som fartøysjef. Ut over dette kan nevnes en 14 måneders seiltur i Europa med familien. Jeg innehar i dag D5LA (Fritidsskippersertifikat Worldwide) og SRC/VHF.

Geir Zachariassen

Jeg har siden 1983 vært aktiv medlem i Røde Kors Hjelpekorps. i Bergen I tillegg til dette har jeg 10 års erfaring som ambulansepersonell. Dette har gitt meg god erfaring i å møte alle typer mennesker, og å kunne samtale om de utfordringer en kan møte i livet.

I tillegg til dette har jeg jobbet som frivillig i kirken med opplæring av konfirmanter både innen trosopplæring, ledet antimobbeprogram og i samtaler om utfordrende tema som opptar ungdom.

Av båterfaring har jeg deltatt aktivt som Bestmann (nestkomanderende) på RS sin frivillig bemannede redningsskøyte i Bergensområdet.

I tillegg til RS har jeg vært i ca 10 år mannskap på Røde Kors Båten Hordaland. De siste årene som Fartøysjef.

Jeg innehar i dag D5L (Fritidsskippersertifikat) ogSRC-sertifikat.