Kings Fleet

King’s Fleet, eller Kongens flåte som det betyr på Norsk. Det er en paraply organinsasjon for misjonsbåter over hele verden. I  Kings Fleet er det mange organisationer fra de fleste kontinent. Felles for alle er at de bruker en misjonsbåt for å spre evangeliet og Guds kjærlighet til mennesker.

Vært år møtes mennesker fra de ulike organisasjonene under Kings Fleet Conference for å oppmuntre og inspirere hverandre.

Ønsker du å vite mer om Kings Fleet kan du klikke her

I april 2020 drar vi til Tyskland på konferansen. Vil du være med eller ha mer informasjon ? Da hører vi gjerne fra deg.