Vil du stå med oss i bønn ?

Pr i dag har vi ingen midler og ingen båt.

Vi har et ønske om å ha en organisasjon som driver dette, gjerne med en eller flere menigheter på eiersiden.

Vi trenger bønn for fartøy. Vi trenger et egnet fartøy, med soveplass for en del mennesker + mannskap

Trenger bønn for organisering. Hvilke menigheter vi eventuelt vi skal samarbeide med. Og hvem som skal sitte i et eventuelt styre.