Visjon

Vi er noen i Norge som var på Elida på 90 tallet, som har gått med en Visjon og drøm om en gang igjen å få seile på misjonsbåt i Norge. Vi opplevde på den gang at det kom en profeti som omhandlet Norge. Vi har de senere årene opplevd at Jesus ønsker at vi skal «Dra til de avsidesliggende stedene». Vi har i de seinere årene bedt mye for dette, og vi opplever at Gud viser oss Vestlandskysten, med spesielt fokus på Hardangerfjorden, Sognefjorden og de omkringliggende områder.

Vi ønsker å ha med konfirmanter på leir, der de får oppleve seiling, undervisning, samhold, grilling og bading. Dette vil ligne en del på den måten Elida i Norge ble drevet på 90-tallet. Undervisningen som blir gitt på slike turer vil også omfatte et antimobbeprogram som både bygger på sosialfaglige teorier og på noe forskning fra bl.a. senter for adferdsforskning i Stavanger. Dette i tillegg til at vi kan ta oss av deler av den kristendoms undervisning som konfirmantene skal igjennom, selvsagt i samarbeid med kirken/menigheten.

Vi ser også for oss å kunne ta med kristne ungdommer for å kunne bygge og forsterke relasjoner mellom dem. Vi tror at Jesus er sann Gud og sant mennesket. Dette betyr at Jesus viser oss vei til det sant menneskelige. Derfor ønsker vi å hjelpe kristne ungdommer til å kunne snakke sant om det menneskelige og de utfordringer de møter i hverdagen samtidig som de lærer å kjenne Gud og stole på at han kan gripe inn i livet på overnaturlig vis. Noen av de temaene som vil bli tatt opp bygger på sosialfaglige teorier og er tidligere undervist om på ungdomstrinnet med godt relasjonsbyggende resultat. Det vil også være et klart fokus på personen Jesus og den relasjon en kan ha med Ham. 

Vi ønsker også å knytte kontakter med de kristne på de «avsidesliggende stedene». Noen ganger vil det innbefatte å ta med de få lokale kristne ungdommene på tur en helg. Andre ganger å være der og ha felleskap med de kristne med tanke på å styrke vennskap og sammen søke Jesus for den lokale forsamlingen/kirken/menigheten. 

Vår erfaring med ungdom og seiling tilsier at det å kunne arbeide sammen om praktiske ting (seiling) om dagen og den roligere, litt dype, samtalen om kvelden når roen senker seg er en god dynamikk for å fremme prosessen mot personlig utvikling både på det menneskelige og åndelige plan. 

I tillegg til dette skal vi kjøre bryggemøter på sommeren.

Vi har et motto på alle båtene, og det er Seiling for Jesus. Derfor seiler vi alle med John 3.16 i seilet. «16 For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Sommeren 2021 startet en dialog med Ungdom i Oppdrag. Det viser seg at vi har sammenfallende visjon om misjonsbåt på Vestlandet. I denne forbindelse vil vi teste ut noen konsept sammen med UIO Basen i Ålesund.Samtidig ser vi på muligheter for å få en båt til Bergen.